MI1833 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1. Investigar i innovar en educació

          1.1 Plantejament del problema

          1.2 Cerca de documentació

          1.3. Plantejament d'objectius

2. Avaluar la recerca i la innovació

           2.1. Eines d'avaluació

           2.2. Decisions en l'avaluació

           2.3. Criteris d'avaluació

3. Anàlisi d'informació

4. Presentació de resultats i conclusions

           4.1. Pòster oral

           4.2. Article