Temari

Temari

Bloc 1. Teoria
 
1.1. Discurs de l'aula per a l'educació infantil

Classroom Language: Getting Attention

Classroom Language: Generating Repetition

Classroom Language: Checking for Understanding

Classroom Situations I

Classroom Situations II

1.2. Vocabulari anglès per a l'educació infantil.

Classroom furniture

Classroom rules

Classroom supplies

Daily Schedule

Kindergarten Goals

Communicating with parents

Classroom Language: Frequency

Classroom Supplies II

Student Backgrounds

Teacher’s Personality

Education and Certification

The First Day

Arrival

Mealtimes

Recess

Play

Stories and Reading


Bloc 2. Pràctica

2.1. La pràctica de les habilitats receptives: comprensió oral i escrita.

2.2. La pràctica de les habilitats productives: expressió oral i escrita.