MI1815 - El Medi Natural en l'Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. LES CIÈNCIES COM A PART ESSENCIAL DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

-       Importancia de l’ensenyament de les ciències

-       El treball científic

Tema 2. RACONS I TALLERS EN L'ÁREA DE  CIÈNCIES DE LA NATURA

-       Els racons a l’aula d’infantil

-     Els tallers a l'aula d'infantil

Tema 3. L'ESTUDI DEL MEDI NATURAL

-       Ecosistemes

-       Composició química dels èssers vius

-       La célula

-       Les funcions vitals dels èssers vius

-       La classificació i caracterísques generals dels regnes

-       Les plantes

-       Els animals

-       Les parts de la Terra

Tema 4. EDUCACIÓ AMBIENTAL I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

-       Recursos per treballar l’educació ambiental

Tema 5. LES PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES. UNITATS DIDÀCTIQUES O PROJECTES D'INVESTIGACIÓ INFANTIL