MI1805 - Educació per a la Salut

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La salut en la infància

- La salut física: la salut cardiovascular

- La salut mental: els trastorns mentals

- L'educació per a la salut

Tema 2. Educació ambiental en l'etapa escolar

 - Objectius de l'educació ambiental

 - El desenvolupament sostenible

 - Els impactes ambientals de les activitats humanes

 Tema 3. L'alimentació saludable en l'etapa escolar

- Macronutrients i micronutrients

 - Grups d'aliments

 - L'alimentació saludable: la dieta Mediterrània

 - L'alimentació saludable a l'escola

 - Lectura d'etiquetes

Tema 4. L'activitat física i el sedentarisme en l'etapa escolar

- L'activitat física

- Recomanacions d'activitat física

- L'activitat física a l'aula

- El sedentarisme

Tema 5. La higiene personal en l'etapa escolar

- La higiene personal

- La higiene del cos humà

- La higiene del somni