MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Història i concepte de Psicologia de al Desenvolupament.

1.1. Estudi de el desenvolupament infantil: Conceptes bàsics

1.2. El nen com a objecte d'estudi: Perspectiva històrica i principals teories

1.3. L'estudi de el desenvolupament humà com a ciència.

Tema 2: Principals factors i contextos de desenvolupament.

2.1. Influències de l'herència i l'ambient en el desenvolupament

2.2. La família com a context de desenvolupament: concepte, funcions, tipologia i competències parentals.

2.3. L'escola com a context de desenvolupament: Funcions, concepcions educatives, estils d'ensenyament, interacció professor-alumne i interacció alumne-escola

Tema 3: El desenvolupament prenatal i del nounat.

3.1. Etapes de desenvolupament prenatal

3.2. Desenvolupament prenatal: Influències ambientals i principals efectes associats als teratògens

3.3. el part

3.4. Part prematur: Característiques bàsiques de la prematuritat, causes dels parts prematurs i innovacions recents en l'atenció a l'nounat prematur.

Tema 4: El desenvolupament físic, cognitiu i lingüístic en l'etapa de 0 a 6 anys.

4.1. El desenvolupament físic i les seves repercussions

4.2. Principals característiques de el desenvolupament cognitiu i de el llenguatge

Tema 5: El desenvolupament afectiu i social en l'etapa de 0 a 6 anys.

5.1. Nocions bàsiques sobre emocions, competències i educació emocional

5.2. l'afecció

5.3. Fites de el desenvolupament socioemocional