MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

DA0204 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

L22 - Desenvolupament i Contextos Educatius en Educació Infantil

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

M23 - Desenvolupament i Contextos Educatius en l'Educació Infantil i Primària

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement