MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


L'assignatura de Psicologia del Desenvolupament de 0-6 Anys s'imparteix mitjançant classes teòriques, seminaris i tutories.

Les classes teòriques segueixen un format expositiu intercalat amb activitats que assegurin la participació de l'alumnat: preguntes obertes, debats, visionat de vídeos, exercicis breus, cerca i ampliació d'informació, exposicions grupals a l'aula etc…

Els seminaris s'impartiran en grups reduïts. L'alumnat treballarà en  petits grups  convenientment orientats i tutoritzats pel professorat.