MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I.

1.1. Edició d'àudio, programari: AUDACITY / COOL EDIT
1.2. Edició de partitures, programari: MuseScore / SIBELIUS / FINALE
1.3. Editors en línia: NOTE FLIGHT
1.4. Percepció i discriminació de l'hàbitat sonor i els contextos quotidians: PAISATGES SONORS
1.5. Recerca i anàlisi de recursos: AUDICIONS
1.6. Seqüenciadors i loops: BAND IN A BOX
1.7. Editors d'audiovisuals: MOVIE MAKER
1.8. Introducció. Recerca i anàlisi de la informació: WEB

BLOC II. Comunicació, mitjans audiovisuals i didàctica:

2.1. La comunicació audiovisual
      2.1.1. Música i comunicació audiovisual
      2.1.2. Estudi de la banda sonora

2.2. La música audiovisual des del currículum: aplicació didàctica

2.2.1. L'expressió i creació musical audiovisual
2.2.2. La producció musical
2.2.3. L'anàlisi crítica