MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques sobre els continguts del temari.
 
Classes pràctiques presencials, participatives amb una metodologia integradora, atenent la diversitat. Treballs d'edició, realització i elaboració de materials i recursos multimèdia amb diversos suports (ordinadors, tauletes, telèfons intel·ligents...).
L'assignatura es conforme a través de diferents estratègies metodològiques relacionades, de manera activa i afavorint la participació de l'alumnat. Es tracta de conformar projectes de treball que combinen diferents metodologies per impulsar la utilització dels instruments musicals. Algunes d'aquestes estratègies inclouen:

- Lliçons expositives

- Classes pràctiques

- Audició activa i anàlisi de documents escrits i audiovisuals

- Debats o discussions en grup

- Treball en projectes artístics interdisciplinars

- Tutorial d'acció