MP1874 - Innovació Educativa i Creació Artística en Arts Visuals

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari


Bloc 1. Llenguatge i expressió artística.
1.1.  El llenguatge plàstic en el currículum d'Educació Primària.
1.2. Conceptes, definicions, teories i perspectives crítiques sobre l'ensenyament i aprenentatge de les arts visuals.
1.3. La creació artística com a model metodològic per a l'ensenyament de l'Educació Artística en Primària a través del joc.

Bloc 2. Percepció visual i aprenentatge artístic.
 2.1. Art i educació: l'experiència estètica.
 2.2. Valoració i comprensió crítica de les pràctiques artístiques col·laboratives.
 2.3. Manifestacions artístiques contemporànies: performance, instal·lacions i audiovisual.

Bloc 3. La creació artística en educació.
 3.3. Creació de productes artístics relacionats amb l'educació i la societat.
 3.4. Educació artística i intervenció social.
 3.5. Projectes educatius en museus i institucions culturals.