MP1873 - Innovació Educativa des de la Investigació-Acció

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Com a nucli fonamental de l'assignatura, l'alumnat ha de realitzar i presentar un projecte d'innovació educativa. De manera complementària es realitzaran tallers i activitats a través de l'aula virtual.

A partir de les diferents fases del projecte es desenvoluparan els continguts i el temari, mitjançant la metodologia flipped classroom i el model tutorial. Per tant, l'avaluació formativa i l'acompanyament de l'alumnat per part del docent és un recurs important que s'utilitzarà en classe.

El projecte es posarà en marxa en un contexte real sempre que s'haja superat l'avaluació prèvia. Aquest projecte es redactarà en format d'article científic (informe).