MP1871 - Didàctica de la Competència Comunicativa en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. La competència comunicativa i els seus components lingüístics i no-lingüístics: de la proposta de Hymes (1967) a l’actualitat.

1.1.L'ensenyament reflexiu
1.2. Meaning makers
1.3. La competència comunicativa
1.4. De Hymes al MCER

2. Kumaravadivelu o l’ensenyament de la llengua anglesa més enllà del concepte de mètode. Enfocaments discursius i centrats en la competència comunicativa en l’ensenyament de la llengua anglesa: de la gramàtica a la pragmàtica.


2.1 Enfocaments discursius i centrats en la competència comunicativa en l’ensenyament de la llengua anglesa
2.2 De la gramàtica a la pragmàtica

3. El paper de la cultura (Big C- and little c- culture) en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa: de la competència lingüística y sociolingüística a la competència intercultural.


3.1. La cultura i el pensament crític
3.2. La competència intercultural

4. El foment de la participació escolar en experiències d’internacionalització mitjançant l’ús de l’anglés com a lingua franca (ELF): programes de mobilitat (Erasmus +) i projectes e-twinning.


4.1. Programes de mobilitat
4.2. Projectes e-twinnning