MP1870 - Activitat Física i Salut en Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1. Hàbits saludables en Educació Primària

      1.1: Els hàbits saludables en el currículum d'Educació Primària.

      1.2: Anàlisi dels hàbits saludables i el seu impacte sobre la salut en l'alumnat d'Educació Primària.

      1.3: Interrelació dels hàbits saludables.

Bloc 2. Activitat física, condició física i salut en Educació Primària

      2.1: Beneficis de l'activitat física i la condició física per a la salut.

      2.2: Valoració de l'activitat física orientada a la salut.

      2.3: Valoració de la condició física orientada a la salut.

      2.4: Recomanacions generals d'activitat física orientada a la salut.

      2.5: Recomanacions per al desenvolupament de la condició física orientada a la salut.

      2.6: Promoció de l'activitat física orientada a la salut.