MP1870 - Activitat Física i Salut en Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD36 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.

FB17 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

OP01 - Saber dissenyar activitats d'Educació Física orientades a la promoció de la salut.

OP02 - Conèixer els sistemes d'avaluació de l'activitat física i la condició física relacionades amb la salut.

OP05 - Aplicar coneixements bàsics sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i la seua aplicació a un context informatiu actualitzat a fi de Conèixer els avanços de l'educació física i l'esport.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

Resultats d'aprenentatge

R44.4 - Dissenyar estratègies per a promoure un estil de vida saludable.

R44.3 - Buscar informació científica vinculada a l'àmbit de l'activitat física i la salut.

R44.2 - Avaluar l'activitat física i la condició física.

R44.1 - Dissenyar i posar en pràctica tasques d'educació física orientada a la promoció de la salut.