MP1866 - Iniciació Esportiva en Educació Primària

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


La metodologia en les classes teòriques utilitzarà tècniques expositives buscant a la vegada la participació activa de l'alumnat. També s'utilitzaran plantejaments més actius d'intervenció individual i grupal de l'alumnat que construiran i exposaran la seva pròpia informació a partir de material documental proposat en l'assignatura.

La metodologia a utilitzar en les sessions pràctiques pretén donar a conèixer el màxim de recursos metodològics i la valoració crítica d'aquests. Pretenem que l'alumnat adquireixi un criteri fonamentat per a valorar els processos d'ensenyament aprenentatge dels diferents esports.

Donarem especial importància a les metodologies grupals, dinàmiques de grup, estudi de casos, aprenentatge orientat a projectes...

Aquests recursos metodològics utilitzats en les pràctiques per l'alumnat seran les eines que manejaran els continguts de l'assignatura, i en el seu conjunt seran motiu d'avaluació. ​​