MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

TEMA 1: MAGNITUDS I MESURA

Magnituds i mesura. Unitats de mesura convencionals i no convencionals. Propietats i processos relacionats amb la mesura. Materials i instruments. Ensenyament i aprenentatge de la mesura.

TEMA 2: GEOMETRIA

Objectes geomètrics. Processos d'identificació, definició i classificació en geometria. Orientació i localització al pla i a l'espai. Transformacions geomètriques. Ensenyament i aprenentatge de la geometria.

TEMA 3: NOMBRES RACIONALS

Fraccions, decimals, raó i propoció, i proporcionalitat. Ensenyament i aprenentatge dels nombres racionals.

TEMA 4: ESTADÍSTICA, ATZAR I PROBABILITAT

Estadística descriptiva: organització de la informació i paràmetres estadístics. Probabilitat i mesura de probabilitats. Dependència i independència de successos. Ensenyament i aprenentatge de l'estadística, l'atzar i la probabilitat.