MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Curs 2 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

MI1820 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement