MP1859 - Pràcticum III (Menció Anglés)

Curs 4 - Anual

Requisits de matrícula

Per tal de poder matricular-se de l’assignatura de Pràcticum III (Menció Anglés) l’estudiantat haurà d’haver superat el 80% dels crèdits dels tres primers cursos del grau (144 crèdits), haurà d'haver superat el Pràcticum II i acreditar el nivell B2 d'anglès.

144
Crèdits