MP1858 - Pràcticum III (Menció Educació Física)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica
2. La programació (I): plantejament d'objectius, continguts i
competències
3. La programació (II): la temporalització
4. La programació (III): activitats
5. La programació (IV): recursos didàctics i metodologia
6. La programació (V): l'avaluació
7. La programació (VI): anàlisi i valoració
8. Valoració i conclusions personals
9. Bibliografia i altres recursos
10. Aspectes formals de la memòria