MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Curs 4 - Anual

Requisits de matrícula

Per tal de poder matricular-se de l’assignatura de Pràcticum III (Menció Música) l’estudiantat haurà d’haver superat el 80% dels crèdits dels tres primers cursos del grau (144 crèdits) i a més haurà d'haver superat el Pràcticum II

144
Crèdits