MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. L'Univers, la vida i l'ésser humà

1.1 Introducció: llenguatge científic i llenguatge religiós per a parlar de l'univers, de la vida i de l'ésser humà

1.2 La creació i la humanitat des del llenguatge científic

1.3 La creació i la humanitat des del llenguatge bíblic

1.3.1 Déu creador: relats del Gènesi

1.3.2 La dignitat de l'ésser humà: imatge i semblança de Déu

1.3.3 La realitat del pecat en la humanitat

1.3.4 La salvació en Crist

2. El fet religiós en la història

2.1 Universalitat de l'experiència religiosa

2.2 La religió en la prehistòria

2.3 La religió en les Ciutats Estat i Egipte

2.4 Les religions mistèriques

2.5 Hinduisme

2.6 Budisme

2.7 Judaisme i l'Aliança de Déu amb el seu poble

2.8 Islam

2.9 Cristianisme

3. El fet religiós cristià

3.1 Relació entre la fe i la raó

3.2. El cristianisme en la cultura actual

3.3. L'evangeli i la nova evangelització

4. Iniciació al coneixement de la Bíblia

4.1 Déu parla: la Revelació

4.2 Origen i formació de la Bíblia

4.3 La inspiració i els gèneres literaris bíblics

5. Natura i finalitat de l'ensenyament religiós escolar