MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement

MI1854 - Religió, Cultura i Valors

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement

MP1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement

O08 - Religió i Cultura

O10 - El Missatge Cristià: Cristologia

O40 - Pedagogia i Didàctica de la Religió

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement