MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S’utilitzarà fonamentalment una metodologia activa i participativa, que inclou:

  • Exposició teòrica a càrrec del professor sobre els continguts del curs
  • Utilització de recursos audiovisuals i textos esencials de les distintes religions, com a complement de l'exposició teòrica
  • Treball individual i/o grupal, tant presencial como no presencial, que tindrà una triple dimensió pràctica: a) Fer un treball d'investigació sobre un element religiós-cultural de la propia localitat; b) Elaboració d'una fitxa d'aquest element religió per a compartir amb la resta de l'alumant; cRecopilació en una Taula comparativa de les semblances i divergències entre les distintes religions, destacan la vida de seu fundador, la visió de Déu que ofereixen i els valors socials i culturals que aporta cada religió