MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: Activitat física, motricitat i creixement

1.1: La pràctica d'activitat fisica durant l'etapa d'Educació Primària

1.2: El desenvolupament motriu en Educació Primària

1.3: Estratègies d'aprenentatge per a la pràctica d'activitat fisica saludable i inclusiva

 Bloc 2: Les capacitats físic-motrius

2.1: La resistència; concepte, desenvolupament i avaluació.

2.2: La força; concepte, desenvolupament i avaluació.

2.3: La velocitat; concepte, desenvolupament i avaluació.

2.4: La mobilitat articular; concepte, desenvolupament i avaluació.

 Bloc 3: Les capacitats perceptiu-motrius

3.1: La coordinació; concepte, desenvolupament i avaluació

3.2: L'equilibri; concepte, desenvolupament i avaluació