Temari

Temari

L'assignatura de Pràcticum I té caràcter anual, i es realitza en alternança. Combina la reflexió i la formació teòrica mitjançant seminaris impartits pel/per la tutor/a UJI amb la pràctica en els centres educatius. Un dia de la setmana es dedica a la realització dels seminaris, i la resta de dies s’assisteix a l’escola. Es concretarà el dia dels seminaris al Document de Pràctiques. Els blocs temàtics a tractar són:
  • Anàlisi del context

  • Equitat i inclusió

  • Metodologia

  • Avaluació

L’eix transversal del Pràcticum I és l’observació sistemàtica del procés educatiu en contextos rurals.