Requisits de matrícula

Per tal de poder matricular-se de l’assignatura de Pràcticum I l’estudiantat haurà d’haver superat el 80% dels crèdits de primer curs de grau (48 crèdits) i acreditar el nivell B1 o equivalent de català.

48
Crèdits