Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura de Pràcticum I es realitza en alternança. Combina la reflexió i la formació teòrica mitjançant seminaris impartits pel/per la tutor/a UJI amb la pràctica en els centres educatius. Les activitats a realitzar són les següents:

·       Participació en els seminaris formatius, en alternança amb les pràctiques programades en l'assignatura.

·       Realització de les tasques establertes en els seminaris sota la supervisió del tutor/a UJI. 

·       Observació i anàlisi del centre i la classe.

·       Participació en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.

·       Estudi dels programes i objectius de diverses publicacions referents als nivells i cicles en què es duen a terme les pràctiques.

·       Col·laboració en el desenvolupament de les classes sota la supervisió del mestre/a supervisor/a.