MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament del programa està previst per al segon semestre, sobre la base d’exposicions teòriques i aplicacions pràctiques.

Al llarg del temps, els pedagogs, els teòrics de l’educació i els mateixos ensenyants de llengua han demostrat que l’adquisició de destreses, habilitats i, fins i tot coneixements teòrics sobre llengua, es realitza de forma més efectiva mitjançant la mateixa acció constructivista de l’alumnat, que no a través d’una simple recepció passiva. Tanmateix, hi ha aspectes de les llengües, com la majoria de les qüestions ortogràfiques o flexives, que s’assimilen fins al domini amb pràctiques rutinàries.

Convé, doncs, cercar l’equilibri entre les activitats dissenyades segons les metodologies constructivistes, que possibiliten una adquisició molt sòlida de coneixements però amb molt de consum de temps, i les activitats dirigides de tipus conductista, potser no tan exigents i per això més breus. En qualsevol cas, la pretensió del professorat serà sustentar el procés d’ensenyament-aprenentatge de forma funcional: orientarà el treball a la resolució de problemes. Es tracta de possibilitar que l'alumnat puga resoldre pel seu compte els problemes nous que se li presenten. Per tant, les característiques metodològiques seran la participació per una banda i la flexibilitat per l’altra.

La tipologia de les activitats amb les quals s’explicitarà aquesta metodologia serà, per força, diversa. Pel que fa a la dinàmica, hi hauran exercicis de tipus:

•individual: l'alumnat els haurà de resoldre pel seu compte.

•col·lectiu: per a resoldre en grup.

En relació al caràcter hi hauran exercicis de tipus:

•específic: que focalitzen un aspecte concret.

•global: que contenen aspectes o dificultats diverses.

Atenent primordialment a l’expressió escrita, els exercicis seran:

•analítics: de reflexió gramatical.

•de transformació, amb tipologies molt diverses: substituir, completar, corregir, organitzar, adaptar, reformular, inserir, suprimir, alterar l’orde, resumir, ampliar, censurar, titular, puntuar... texts o frases donades.

•de creació: dirigits a inventar, construir, criticar un text, continuar-lo, canviar-lo de registre, etc.