MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Semestre 2

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

629 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

L17 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

L18 - Didàctica del Català II

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

L28 - Literatura Infantil

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

M32 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

MI1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

MP1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

O22 - Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

P27 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement