MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Formes de vida, paisatges històrics i patrimoni.

2. Paisatges i patrimoni com a recursos didàctics a l'aula.

3. La didàctica del paisatge i l'educació patrimonial.

4. Etapes històriques i paisatges: canvi i continuïtat al territori valencià.