MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En el procediment d'aprenentatge, al llarg del curs, s'utilitzaran diferents metodologies didàctiques en funció dels objectius a assolir:

·     Aprenentatge per projectes.

·     Resolució d'exercicis i problemes.

·     Seminaris.

.     Eixides pràctiques de camp.

·     Activitats en museus i espais patrimonials.

·     Treball al Laboratori docent.