MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: Introducció

 •     Introducció
 •     Per què cal ensenyar matemàtiques?
 •     Quines matemàtiques ensenyar?
 •     A qui ensenyar matemàtiques?
 •     Com ensenyar matemàtiques?
 •     On ensenyem matemàtiques?

TEMA 2: Resolució de problemes

 •     Introducció, definició de problema. Problemes Pisa.
 •    Models d'ensenyament a través de la resolució de problemes.
 •     Heurística. Model de Polya
 •     Errors i dificultats i invenció de problemes.

TEMA 3: Nombres naturals. Sistemes de numeració

 •     Introducció
 •     Conjunt de nombres naturals
 •     Sistemes de numeració
 •     Anàlisi de materials utilitzats per a treballar els sistemes de numeració

TEMA 4: Operacions amb nombres naturals

 •     Introducció
 •     Addició de nombres naturals
 •     Sostracció de nombres naturals
 •     Multiplicació de nombres naturals
 •     Divisió de nombres naturals

TEMA 5: Divisibilitat en nombres naturals

 •     Introducció
 •     Múltiples i divisors dels nombres naturals
 •     Criteris de divisibilitat
 •     Nombres primers i compostos
 •     Màxim comú divisor
 •     Mínim comú múltiple

Tema 6: Nombres enters

 •     Introducció
 •     Els nombres enters a l'aula de primària
Tema 7: Sentit algebraic
 • Àlgebra en Educació Primària
 • Coneixements didàctics
 • Pensament computacional