MD1756 - Pràctiques Integrades d'Atenció Primària

Curs 6 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Bloc pràctiques clíniques Atenció Primària

Es completaran les pràctiques clíniques dels estudiants per a augmentar la seua estada en els centres de salut. Es pretén la integració de coneixements de diverses especialitats en la pràctica clínica sobretot relacionades amb patologies d'elevada prevalença en l'àmbit comunitari i extrahospitalari.

2. Bloc professionalisme, relació i entrevista clínica

Els alumnes han d'aprendre en valors i actituds: s'hauran d'enfrontar a situacions en les quals hagen de mostrar uns valors i actituds determinades. L'objectiu és que els alumnes vagen incorporant a la seua formació la formació necessària en professionalisme i en relació clínica complexa. Així mateix es repassaran i integraren tots els conceptes i habilitades apreses en els cursos anteriors i relacionades amb l'entrevista clínica: Entrevista clínica bàsica, entrevista clínica avançada i en situacions especials, comunicació de mals notícies i entrevista clínica motivacional.