MD1756 - Pràctiques Integrades d'Atenció Primària

Curs 6 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Consisteix en l'assistència als Centres de Salut les hores determinades complementades amb seminaris teòric pràctics.

L'assignatura consistirà en la realització de pràctiques d'activitat assistencial en sala, consultes externes i, en el seu cas, quiròfan, per les diferents seccions del servei de pediatria i pels centres de salut. L'activitat de l'estudiant serà:

• Passada de consulta

• Assistència a sessions clíniques: presentació d'un cas clínic

• Realització d'històries clíniques: notes d'ingrés i informes d'alta

• Exploració clínica en malalts en consultes.

• Observació i interpretació d'imatges radiològiques patològiques de malalts

• Observació i coneixements de diferents proves complementàries usades en el diagnòstic de malalties habituals

• Tècniques bàsiques de diagnòstic i/o tractament en especialitats mèdiques. Igualment es realitzaran seminaris específics al voltant de les competències de l'assignatura, i tallers de simulació en grups reduïts.