MD1755 - Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica

Curs 6 - Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.