MD1754 - Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica

Curs 6 - Anual

Temari

Temari

Bloc Simulació

• Els alumnes han de realitzar exercicis de simulació mèdica avançada relacionada amb les assignatures mèdiques i quirúrgiques que inclouen situacions de:

- Entrevista i anamnesi del pacient

- Exploració física i psicològica - Avaluació diagnòstica

• L'objectiu és realitzar en un mitjà simulat entrenament de situacions clíniques freqüents i complexes.

Bloc preparació a l'especialitat

• Els alumnes han d'adquirir la metodologia i habilitats necessàries per a respondre les preguntes de selecció múltiple

• Pràctiques a resoldre exercicis de resposta múltiple

Bloc pràctica clínica

Es realitzaran en un centre sanitari sota la tutela d'un col·laborador docent, reconegut pel Departament de Medicina, per a cada rotació, que serà qui haurà de validar l'aprenentatge assolit per l'alumne. L'alumne participarà en les sessions clíniques habituals dels diferents serveis: sessions de passi de guàrdia, generals, sessions clíniques d'unitats, etc.