MD1754 - Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica

Curs 6 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura consistirà en la realització de pràctiques d'activitat assistencial en sala, consultes externes i, en el seu cas, quiròfan, pels diferents serveis d'especialitats mèdiques i quirúrgiques dels hospitals. L'activitat de l'estudiant serà:

• Passada planta: seguiment evolutiu de pacients

• Assistència a sessions clíniques: presentació d'un cas clínic, i seminaris de simulació clínica avançada

• Realització d'històries clíniques: notes d'ingrés i informes d'alta

• Exploració clínica en malalts ingressats o en consultes externes.

• Observació i interpretació d'imatges radiològiques patològiques de malalts

• Observació i coneixements de diferents proves complementàries usades en el diagnòstic de malalties habituals en les sales d'hospitalització o consultes externes

• Tècniques bàsiques de diagnòstic i/o tractament en especialitats mèdiques. Igualment es realitzaran seminaris específics al voltant de les competències de l'assignatura, i tallers de simulació en grups reduïts.