MD1753 - Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria

Curs 6 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Bloque 1: Pràctiques clíniques Es realitzaran en un centre sanitari sota la tutela d'un col·laborador docent, reconegut pel Departament de Medicina, per a cada rotació, que serà qui haurà de validar l'aprenentatge assolit per l'alumne. L'alumne participarà en les sessions clíniques habituals dels diferents serveis: sessions de passi de guàrdia, generals, sessions clíniques d'unitats, etc. L'assignatura consistirà en la realització de pràctiques d'activitat assistencial en sala, consultes externes per les diferents seccions del servei de psiquiatria i pels centres de salut mental. L'activitat de l'estudiant serà: • Passe planta: seguiment evolutiu de pacients • Passe de consulta externa • Assistència a sessions clíniques: presentació d'un cas clínic • Realització d'històries clíniques: notes d'ingrés i informes d'alta • Exploració clínica en malalts ingressats o en consultes externes. • Observació i interpretació d'imatges radiològiques patològiques de malalts • Observació i coneixements de diferents proves complementàries usades en el diagnòstic de malalties habituals en les sales d'hospitalització o consultes externes • Tècniques bàsiques de diagnòstic i/o tractament en especialitats mèdiques. Igualment es realitzaran seminaris específics al voltant de les competències de l'assignatura, i tallers de simulació en grups reduïts. Bloque 2: Professionalisme i relació clínica "Role play" i "Role model" de situacions clíniques i professionals complexes i conflictives.