MD1749 - Medicina Física i Rehabilitació

Curs 5 - Semestre 1

Temari

Temari

Programa de classes teòriques

1.- Concepte de RHB i MF. Història, conceptes de deficiència, discapacitat i minusvalidesa. Equip multidisciplinar. Escales de valoració: mesures de dolor, funció, salut, qualitat de vida.
 
2.- Avaluació a RHB. Avaluació clínica del sistema musculoesquelètic. Anamnesi, exploració física, valoració de la funció articular, valoració de la funció muscular, valoració neurològica, avaluació del llenguatge.

3.- Valoració instrumental: marxa, plantilles instrumentades, dinamometria isocinètica, avaluació de l´equilibri. EMG/ENG.

4.- Mitjans terapèutics I: Cinesiteràpia: tipus d'exercicis segons contracció, efectes de la immobilització i inactivitat. Efectes beneficiosos de l´exercici. Taping, Traccions i massatges. Hidroteràpia.
 
5.- Mitjans terapèutics II: Agents físics: electroteràpia analgèsica, excitomotora, magnetoteràpia, ones de xoc, termoteràpia, làser.

6.- Altres mitjans terapèutics: infiltracions, bloquejos, ortesis (de tronc, membre superior i membre inferior), ajuts a la deambulació, ajuts tècnics. Teràpia ocupacional. Logopèdia.

7.- Principis generals del tractament RHB de les malalties inflamatòries de l'aparell locomotor i de les malalties degeneratives de l'aparell locomotor (artroplàsties).

8.- RHB del dolor musculoesquelètic del membre superior: espatlla, colze, canell, mà.

9.- RHB del dolor musculoesquelètic del membre inferior: maluc, genoll, turmell, peu. RHB després de traumatismes de l´aparell locomotor: Fractures.

10.- Dolor raquidi: cervical, dorsal i lumbar. Exploració i proves diagnòstiques, tractament rehabilitador.

11.- Rehabilitació cardíaca. Rehabilitació respiratòria.

12.- RHB del pacient amputat. Nivells damputació, RHB integral i pròtesis.

13.- RHB infantil: paràlisi cerebral infantil. RHB ortopèdica infantil: deformitats vertebrals, escoliosi, cifosi. Malaltia de Scheuermann

14.- RHB de laccident cerebrovascular. Espasticitat, espatlla dolorosa. RHB del lesionat medul·lar: síndromes medul·lars, exploració i tractament.

15.- Rehabilitació del sòl pèlvic: RHB de la incontinència urinària i fecal. Síndromes doloroses pèlvics. Rehabilitació del limfedema.