MD1748 - Medicina Esportiva

Curs 5 - Semestre 1

Temari

Temari

MÒDUL I. MEDICINA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT. BIOMECÀNICA


1.- Concepte i evolució. Estat actual. Paper del metge en l'esport i competències.

2.- Posturologia i *Posturometría. Bases *anatomo-fisiològiques de la postura. Mecanismes reguladors. Sistema estomatognàtic i postura. Rendiment esportiu i postura. Protocol integrat diagnòstic *terapeútico.

3. Eines de biomecànica. Anàlisi del gest esportiu. Plataformes dinamomètriques. Registre i anàlisi de pressions. Anàlisi cinemàtica del moviment. Tecnologia per a l'anàlisi fisiològica en l'esport.

4. Força muscular. Estructura muscular i *miofibrillas. Factors *biomecánicos de la força muscular. Arquitectura del múscul i disseny ergogènic.MÒDUL II. CARDIOLOGIA DE L'ESPORT

5.- Avaluació preparticipació esportiva: esport *recreacional, federat i elit. Beneficis d'un programa d'estudi preparticipació esportiva (I).

6.- Adaptacions cardiovasculars a l'exercici.

7.- Mort sobtada i esport.MÒDUL III. TRAUMATOLOGIA DE L'ESPORT

8.- Introducció a la Traumatologia de l'esport. Principis generals del maneig de pacient traumatològics. Ferides. Lesions musculars i tendinoses i articulars en l'esport. Fractures articulars i d'ossos llargs.

9.-Urgències en el membre inferior: Fractures maluc, fèmur, lesions de genoll. Fractures de tíbia, turmell i peu. Síndrome compartimental, artritis aguda posttraumàtica de genoll, maluc i turmell. Lesions tendinoses.

10.- Urgències traumatològiques i ortopèdiques del membre superior en l'esport: Fractures, luxacions, inestabilitat del muscle, *bursitis, muscle dolorós, colze dolorós.

11.-Traumatismes de la mà. Afeccions agudes no traumàtiques de la mà. síndrome d'atrapament nerviós.

12.- Traumatismes de la columna vertebral. Lumbàlgia i *Lumbociática. Cervicàlgia i *Cervicobraquiálgia.

13.- Fractures dels ossos llargs: Obertes, tancades. Traumatismes esportius en els xiquets. Entesopaties i *Apofisitis.

14.- Lesions en esports no violents. Lesions en la dansa. Lesions en el golf. Lesions en la pràctica del senderisme. Lesions d'estrés. Lesions esportives al peu.

15.- Revisió traumatològica prèvia. Lesions esportives al capdavant tronc i extremitats. Tipus de lesions més comunes en les diferents disciplines esportives.

16.- Teràpies regeneratives: teràpia amb cèl·lules mare, productes amniòtics, etcMÒDUL IV. FISIOLOGIA I FISIOLOGIA CLÍNICA DE L'ESPORT I EXERCICI


17.- Concepte de condició física. Avaluació de la condició física. Sedentarisme i malalties associades (hipocinètiques). Quantificació de l'exercici.

18.- Bases fisiològiques dels efectes beneficiosos de l'exercici per a la salut. Prescripció d'exercici per a la millora de salut i la condició física.

19.- Exercici en xiquets. Prescripció d'exercici per a la millora de salut i la condició física en majors.

20.- Exercici i estrés mediambiental. Exercici en altura. Exercici i estrés per fred. Exercici i estrés per calor. Hidratació de l'esportista.

21.- L'esport en situacions especials. Dona i esport

22.- Activitat física i hipertensió, obesitat i diabetis. Prescripció d'exercici en hipertensos, obesos i diabètics


MÒDUL V. *Cineantropometría i Nutrició


23.- Antropometria i *cineantropométria

24.- Composició corporal

25.- La nutrició en l'esport. Dietètica esportiva i necessitats nutricionals especials. 

26.- Suplements nutricionals. Ajudes ergogèniques

27.- Dopatge


Seminaris.

Seminari 1. L'electrocardiograma de l'esportista.

Seminari 2. Valoració de la resistència orgànica.

Seminari 3. Tractament inicial de fractures i luxacions. Immobilització (fèrules i embenatges).Pràctiques

El contingut i organització de les sessions pràctiques s'informarà a través de l'aula virtual