MD1747 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

Curs 5 - Anual

Temari

Temari

1.     Bloc pràctiques clíniques mèdic-quirúrgiques

·        Es completaran les pràctiques clíniques dels estudiants per a augmentar la seua estada en els centres hospitalaris algunes assignatures. Es pretén la integració de coneixements de diverses especialitats en la pràctica clínica.

2.     Bloc recerca

·        Els alumnes han de ja començar el treball fi de grau (TFG). Durant l'any i dins d'aquesta assignatura s'informarà de les possibilitats existents i es rebrà formació per al seu inici.

·        L'objectiu és la preparació delTFG.

·        Docència pràctica sobre les eines necessàries per a la realització delTFG.

·        Al final d'any ha d'estar fet almenys el projecte delTFG.

3.     Bloc Simulació

·        Els alumnes han de realitzar exercicis de simulació mèdica avançada relacionada amb les assignatures de l'any.

·        L'objectiu és realitzar al mig simulat entrene de situacions clíniques freqüents i complexes.

·        Seminari deRCP avançada de l'adult.

·        Seminari deRCP avançada del xiquet.

4.     Bloc professionalisme i relació clínica

·        Els alumnes han d'aprendre en valors i actituds: s'hauran d'enfrontar a situacions en les quals hagen de mostrar uns valors i actituds determinades. L'objectiu és que els alumnes vagen incorporant a la seua formació la formació necessària en professionalisme i en relació clínica complexa.

5.     Bloc avaluació conjunta de pràctiques clíniques

·        L'avaluació de les pràctiques clíniques de cada semestre es farà conjuntament en aquesta assignatura. Al final del primer semestre cada assignatura realitzarà el seu examen pràctic. Al final del segon semestre es realitzarà laECOE conjunta de totes les assignatures anuals i de les del 2º semestre.

·        L'objectiu és una avaluació més objectiva i conjuminant esforços dels diferents professionals.

6.     Bloc preparació a l'especialitat

·        Els alumnes han d'adquirir la metodologia i habilitats necessàries per a respondre les preguntes de selecció múltiple.

·        Pràctiques a resoldre exercicis de resposta múltiple.