MD1747 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

Curs 5 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

01

juny

2024

1a ordinària (Maig)

Pràctiques

horari aula
08:00-15:00

07

juny

2024

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
17:00-19:00 MD2012AA, MD2010AA

28

juny

2024

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
16:00-19:00 MD1010AA