MD1746 - Pediatria i Neonatologia

Curs 5 - Semestre 2

Temari

Temari

Teoria

57 hores

INTRODUCCIÓ A la PEDIATRIA

Tema 1.- Concepte de Pediatria. Generalitats. Creixement i Desenvolupament Normal

NEONATOLOGIA

Tema 2.- Nounat normal

Tema 3.- Prematurs i nounats de baix pes

Tema 4.- Hipòxia perinatal

Tema 5.-Destret respiratori del nounat

Tema 6.- Fill de mare de risc

Tema 7.- Infeccions en el nounat

Tema 8. –Trastornshematològics del nounat i icterícia neonatal

ALIMENTACIÓ DEL XIQUET SA

Tema 9.- Alimentació del lactant sa. Lactància natural

Tema 10.- Lactància artificial i mixta. Alimentació complementària

Tema 11.- Alimentació en el  pàrvul, escolar i adolescent

APARELL DIGESTIU

Tema 12.- Diarrea aguda

Tema 13.- Diarrea crònica en el xiquet. Síndrome de malabsorció intestinal. Fallada de creixença.

Tema 14.-Fibrosisquística. Malaltiainflamatòria intestinal

Tema 15.-Colèstasi

Tema 16.- Diagnòstic diferencial del dolor abdominal agut i crònic en el xiquet

Tema 17.- Al·lèrgia alimentària. Al·lèrgia a proteïnes de llet de vaca

NUTRICIÓ

Tema 18.- Trastorns nutritius crònics. Malnutrició infantil

Tema 19.- Obesitat en la infància i la seua prevenció

Tema 20.- Patologia del metabolisme de la vitamina D i del calci. Altres manques vitamíniques i d'elements traça

Tema 21. Suport nutricional en el xiquet malalt. Conceptes de nutrició enteral i parenteral.

CIRURGIA  PEDIÀTRICA

Tema 22 - Principals patologies quirúrgiques en la infància

CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT. ENDOCRINOLOGIA

Tema 23.-  Hipocreixement

Tema 24.- Patologia hipotàlem-hipofisiària i del tiroide i  suprarenal

Tema 25.- Anomalies de la pubertat. Orientació diagnòstica i terapèutica dels estats intersexuals

Tema 26.- Hipoglucèmia i diabetis  mellitus en el xiquet

Tema 27.- Deshidratació i metabolisme àcid-base

APARELL  GENITO URINARI

Tema 28.- Infeccions urinàries en l'edat pediàtrica

Tema 29.- Diagnòstic diferencial de les proteïnúries en el xiquet

Tema 30.- Diagnòstic diferencial de les hematúries en el xiquet

APARELL  CARDIO CIRCULATORI

Tema 31.- Anamnesi, exploració física i proves complementàries.

Tema 32.- Cardiopaties congènites.

Tema 33.- Xoc i alteracions  hemodinàmiques.

Tema 34 - Arítmies. Diferències en el  ECG pediàtric 

APARELL RESPIRATORI

Tema 35.- Patologia de vies respiratòries altes

Tema 36.-  Broncopneumopaties agudes:  Bronquiolitis i pneumònies

Tema 37.- Asma bronquial infantil

HEMATOLOGIA I ONCOLOGIA

Tema 38.- Trastorns de la sèrie roja

Tema 39.- Trastorns de la sèrie blanca i plaquetes

Tema 40.- Càncer Infantil

APARELL LOCOMOTOR

Tema 41.- Artràlgies i malalties  autoimmunes

SISTEMA NERVIÓS

Tema 42.- Retard psicomotor

Tema 43.- Valoració del  TDAH (Trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat) i  TEA (Trastorn d'espectre autista)

Tema 44.- Malalties neuromusculars

Tema 45.- Orientació diagnòstic-terapèutica de les convulsions en el xiquet

MALALTIES INFECCIOSES

Tema 46.- Infeccions bacterianes

Tema 47.- Infeccions víriques 

Tema 48.- Infeccions  micòtiques i  micobacteris

Tema 49.- Micoplasmes,clamídies,rickèttsies, espiroquetes i parasitosi

Tema 50.- Principis bàsics de les immunitzacions. Esquemes  vacunals

PEDIATRIA PREVENTIVA

Tema 51- Medicina preventiva i salut publica en la infància

Tema 52.- Mort sobtada del lactant

Tema 53.- Prevenció d'accidents. Riscos mediambientals i intoxicacions

MEDICINA DE L'ADOLESCÈNCIA

Tema 54.- Adolescència. Principals problemes dels adolescents

PEDIATRIA SOCIAL

Tema 55.- Problemes socials, adopció , immigració

Tema 56.- Maltractament infantil

 

Seminaris

  1. Exploració del  RN, lactant i xiquet major. Exploració neurològica i del desenvolupament psicomotor
  2. Rx. Interpretació d'imatges (Diagnòstic per la imatge)
  3. Salut Mediambiental Pediàtrica (Preventiva)
  4. Valoració  antropomètrica i de l'estat nutricional. Corbes de desenvolupament.
  5. Control del xiquet sa. Revisions de salut. Immunitzacions.
  6. Cirurgia pediàtrica
  7. Interpretació d'exàmens complementaris de laboratori i proves funcionals
  8. Maneig del xiquet amb febre.
  9. Diagnòstic diferencial dels  exantemes (juntament amb dermatologia)
  10. Diagnòstic de les alteracions  traumatològiques i  ortopèdiques (juntament amb  COT)