MD1744 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Curs 5 - Semestre 2

Temari

Temari

L'assignatura de Neurooftalmologia constarà principalment de tres blocs: el primer i segon mòdul ens donaran a conèixer la patologia del sistema nerviós tant des del punt de vista mèdic com quirúrgic i un tercer mòdul que tractarà la patologia oftalmològica. 
Juntament amb les classes teòriques, ens ajudarem de seminaris i tutories per conèixer l'epidemiologia i tècniques diagnòstiques utilitzades en el maneig d'aquestes malalties. Així com el coneixement de les distintes opcions terapèutiques disponibles per al seu tractament mèdic o quirúrgic i la seva prevenció.
CLASSES TEÒRIQUES (60 H):
 
MÒDUL NEUROLOGIA (28):
• TEMA 1: Cefalees (I): Cefalees primàries: Migranya i cefalea de tensió.
• TEMA 2: Cefalees (II): Cefalees trigeminoautonómiques i altres cefalees primàries. Cefalees secundàries
• TEMA 3: Ictus isquémics: Ictus aterotrombòtic. Ictus llacunar. Ictus embòlic.
• TEMA 4: Ictus d'una altra etiologia. Ictus hemorràgic. Malalties venoses.
• TEMA 5: Infeccions del Sistema Nerviós (I): Meningitis bacteriana aguda.
• TEMA 6: Infeccions del Sistema Nerviós (II): Encefalitis virals i encefalopaties per prions
• TEMA 7: Trastorn de la consciència. Trastorn del somni. Coma
• TEMA 8: Encefalopaties metabòliques: per tòxics i carencials.
• TEMA 9: Epilèpsia (I): Introducció. Epidemiologia. Clínica. Diagnòstic.
• TEMA 10: Epilèpsia (II): Definició de crisi epilèptica, epilèpsia i status epilèptic. Classificació. Tècniques diagnòstiques
• TEMA 11: Mielopaties agudes i cròniques no quirúrgiques
• TEMA 12: Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central (I). Esclerosi Múltiple: Introducció. Definicions.
• TEMA 13: Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central (II). Esclerosi Múltiple: Diagnòstic. Tractament. Altres malalties desmielinitzants.
• TEMA 14: Malalties que cursen amb moviments anormals (I). Malaltia de Parkinson: Introducció, clínica, diagnòstic i tractament.
• TEMA 15: Malalties que cursen amb moviments anormals (II). Altres trastorns del moviment
• TEMA 16: Malalties que afecten a la coordinació i a l'equilibri (I). Les atàxies cerebel·loses
• TEMA 17: Malalties que afecten a la coordinació i a l'equilibri (II). Les atàxies espinocerebeloses
• TEMA 18: Demències degeneratives primàries (I). Malaltia d'Alzheimer (I).
• TEMA 19: Demències degeneratives primàries (II). Altres demències degeneratives i no degeneratives.
• TEMA 20: Malalties dels nervis perifèrics (I): Neuropaties cranials.
• TEMA 21: Malalties dels nervis perifèrics (II): Neuropaties genètiques i adquirides.
• TEMA 22: Malalties dels nervis perifèrics (III): polineuropaties.
• TEMA 23: Miastenia gravis i altres síndromes miastèniques.
• TEMA 24: Miopaties genètiques i adquirides.
• TEMA 25: Esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties de la motoneurona (I)
• TEMA 26: Esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties de la motoneurona (II)
• TEMA 27: Manifestacions neurològiques de les malalties sistèmiques. Complicacions neurològiques del virus de la immunodeficiència humana
• TEMA 28: Síndromes neurocutanis. Manifestacions neurològiques del càncer. Síndromes paraneoplásiques.
 
MÒDUL NEUROCIRURGIA (11):
• TEMA 29: Circulació cerebral i síndrome d'hipertensió intracranial. Edema cerebral.
• TEMA 30: Hidrocefàlies i altres alteracions del LCR en el xiquet i l'adult.
• TEMES 31: Traumatisme cranioencefàlic. Patologies en fase precoç: hematoma epidural, hematoma subdural, hemorràgies,subaracnoidees i focus de contusió cerebral. Patologies en fase tardanes: hematoma subdural crònic i dany axonal difús.
• TEMA 32: Malformacions congènites cranioencefàliques i raquimedul·lars. Craneosinostosi, espina bífida i altres alteracions.
• TEMA 33: Aspectes generals de la patologia tumoral en neurocirurgia. Patologia tumoral supratentorial.
• TEMA 34: Patologia tumoral infratentorial i intraventricular.
• TEMA 35: Tumors de nervi perifèric. Indicacions quirúrgiques als processos infecciosos del sistema nerviós central.
• TEMA 36: Patologia raquídea degenerativa no traumàtica: hèrnies discals i espondilolistesi.
• TEMA 37: Síndrome de compressió medul·lar. Patologia tumoral raquimedul·lar: tumors epidurals, intradurals-extramedul·lars i intramedul·lars.
• TEMA 38: Aspectes neuroquirúrgics de la malaltia cerebrovascular hemorrágica i isquémica.
• TEMA 39: Neurocirurgia funcional: aplicacions de la neurocirurgia als trastorns del moviment, epilèpsia i alteracions psiquiàtriques. Neurocirurgia del dolor.
 
MÒDUL OFTALMOLOGIA (19):
• TEMA 40: Disminució de l'agudesa visual. Ametropies. Acomodació i presbícia
• TEMA 41: Patologia del cristal·lí
• TEMA 42: Patologia del vitri. Despreniment de retina. Vitrectomia
• TEMA 43: Patologia de la retina (I). Patologia vascular
• TEMA 44: Patologia de la retina (II). Degeneracions i distròfies de la retina
• TEMA 45: Neuroftalmologia (I). Patologia del nervi òptic.
• TEMA 46: Neuroftalmologia (II). Patologia de la via òptica i de la via pupil·lar. Paràlisis oculomotores. Ull roig i dolor ocular
• TEMA 47: Patologia conjuntival
• TEMA 48: Patologia corneal
• TEMA 49: Patologia de la esclera
• TEMA 50: Uveitis
• TEMA 51: Infeccions oculars, patologia d'òrbita i annexos oculars
• TEMA 52: Patologia de les parpelles
• TEMA 53: Patologia de la via lacrimal
• TEMA 54: Patologia de l'òrbita Oftalmologia preventiva
• TEMA 55: Glaucoma
• TEMA 56: Tumors oculars
• TEMA 57: Motilitat ocular. Visió binocular. Estrabisme i ambliopia.
• TEMA 58: Oftalmologia infantil
 
MÒDUL FARMACOLOGIA (2h)
• TEMA 59:Farmacologia clínica (I)
• TEMA 60:Farmacologia clínica (II)
 
SEMINARIS (22 H):
• SEMINARI 1: Seminari Medicina Preventiva i Salut Pública: Epidemiologia i prevenció de les Malalties neurodegeneratives.
• SEMINARI 2: Seminari Radiologia (I): La Radiologia en l'estudi del SNC.
• SEMINARI 3: Seminari Radiologia (II): Tecnicas d'imatge en l'òrbita i les vies òptiques.
• SEMINARI 4: Seminari Neurologia: Transtorns del moviment.
• SEMINARI 5: Seminari Neurocirurgia: Afrontar el diagnòstic i tractament de la patologia neuroquirúrgica més freqüent.
• SEMINARI 6: Seminari Oftalmologia (I): Anatomofisiología del globus ocular. La història clínica en oftalmologia. Tècniques d'exploració. Signes i símptomes de la patologia ocular.
• SEMINARI 7: Seminari Oftalmologia (II): Urgències en oftalmologia. Traumatologia ocular.
• SEMINARI 8: Seminari d'Anatomia patològica (I): Patologia no tumoral de SNC, SNP i Ulls.
• SEMINARI 9: Seminari d'Anatomia patològica (II): Patologia tumoral de SNC, SNP i Ulls
• SEMINARI 10: Farmacologia clínica
• SEMINARI 11: Seminari Neurologia: Preparació de ECOE
 
TUTORIAS (14 H):
• TUTORIA 1: Tutoria Radiologia: La medicina nuclear en l'estudi del Sistema Nerviós Central.
• TUTORIA 2: Tutoria Neurofisiologia: Proves neurofisiológiques (electroencefalograma, electromiograma i potencials evocats).
• TUTORIA 3: Tutoria Neuropsicologia: Avaluació neuropsicológica (I)
• TUTORIA 4: Tutoria Neuropsicologia: Avaluació neuropsicológica (II)
• TUTORIA 5: Tutoria Neurologia/Neurocirurgia: Repàs teoria sobre la base de resolució de preguntes tipus MIR
• TUTORIA 6: Tutoria Oftalmologia: Repàs teoria sobre la base de preguntes tipus MIR
• TUTORIA 7: Simulacre d'exámen amb preguntes MIR