MD1742 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1

Temari

Temari

Classes teòriques

1. Introducció a la Psiquiatria. Què és la malaltia mental? Què és la psiquiatria? Què és ser psiquiatre?
2. Les manifestacions dels trastorns mentals. Examen de l'estat mental. Les classificacions psiquiàtriques.
3. Psicopatologia
4. Trastorns d'ansietat i adaptatius
5. Trastorns amb atribució somàtica.
6. Trastorns afectius: generalitats. trastorn Depressius
7. Trastorns afectius: Trastorn Bipolar. Trastorn per ús de substàncies (I)
8. Trastorn per ús de substàncies (II)
9. Trastorns psicòtics. esquizofrènia
10. Altres trastorns psicòtics
11. Trastorns de la son, l'esfera sexual i el control dels impulsos
12. Trastorns de la personalitat.
13. Rehabilitació i cures en el Trastorn Mental. Equips i dispositius d'atenció a la salut mental
14. Introducció a la Psiquiatria de la Infància i l'Adolescència. Història clínica en Psiquiatria infantojuvenil. Avaluació i diagnòstic. Classificacions diagnòstiques.
15. Teoria de l'Vincle i les seves implicacions. Trastorns d'Ansietat de la infància. Trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès.
16. Trastorn de l'espectre autista. Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat.
17. Trastorns per tics. Trastorns de la conducta alimentària
18. Trastorns mentals orgànics i psiquiatria d'enllaç. Valoració psiquiàtrica urgent.
19. Psicofarmacologia (I)
20. Psicofarmacologia (II)

 

Seminaris 

S'impartiran 8 seminaris diferents relacionats amb el temari de l'assignatura, incloent-hi un sobre Farmacologia i un altre sobre Medicina Preventiva.