MD1742 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Tota l'assignatura s'impartirà durant el primer quadrimestre del curs.

  • Classes teòriques (magistrals): 40 classes de 60 minuts.
  • Seminaris: 8 seminaris de 120 minuts en grups (veure apartat del temari)
  • Pràctiques clíniques: 4 matins de dilluns a dijous, de 8:30 a 13:30 hores, distribuïts en els recursos assistencials de la xarxa de salut mental del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Hospital General i Hospital La Plana. L'alumne estarà amb un tutor especialista en psiquiatria, acompanyant al mateix durant la seua activitat assistencial quotidiana, amb l'objectiu d'adquirir els coneixements i realitzar les activitats necessàries per a l'aprenentatge de les competències descrites en l'assignatura. L'últim dia l'estudiant realitzarà una història clínica psiquiàtrica supervisada pel tutor, havent d'explicar posteriorment el diagnòstic diferencial i proposar un pla terapèutic.