MD1728 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Avanços recents en les tecnologies de diagnòstic per imatge: RX, TC, RM, PET i ecografia

Absorciometria dual i radiografia per contrast de fase
Tomografia computeritzada multitall
Ressonància magnètica de difusió
Tècniques duals d'imatge, com ara PET-CT i PET-RM
Noves tècniques d'ecografia: elastografia i opto-acústica

Seminari d'utilitat clínica dels avenços recents en radiologia càrrec d'un especialista clínic (Santiago Marco)

Tomografia de coherència òptica (OCT) i la seva aplicació en oftalmologia

Propagació de llum en mitjans difusors
Fonaments físics: interferometria i coherència òptica
Aplicacions de l'OCT en oftalmologia
Altres aplicacions: endoscòpia OCT, biòpsia òptica, tècnica Doppler

Tècniques de microscòpia òptica en biomedicina

Fonaments de les tècniques d'imatge òptica
Tècniques de Microscòpia 3D
Microscòpia de fluorescència: aplicacions en histologia patològica
Microscòpia a dos fotons: aplicacions en neurociència
Altres tècniques de microscòpia

Fibres òptiques i endoscopis

Fonaments físics de les fibres òptiques i els endoscopis
Endoscopis i laparoscopios
Estèreo endoscòpia, crom endoscòpia, endoscòpia amb Imatge de banda estreta
Cirurgia robòtica i telemedicina

Laboratori de tècniques de processament digital d'imatges en medicina

Introducció als programes de processament d'imatges amb el programari ImageJ
Operacions bàsiques de tractament, anàlisi i mesura d'imatges mèdiques
Imatges de microscòpia de fluorescència
Imatges de tomografia computeritzada
Imatges de ressonància magnètica

Fonaments de la tecnologia làser

Processos elementals de la interacció radiació matèria
L'emissió estimulada
Elements bàsics que constitueixen un làser

Els làsers polsats i la seva aplicació en medicina

Paràmetres que caracteritzen el feix làser
Els làsers continus enfront dels premuts en medicina
Característiques dels làsers polsats
Aplicacions dels làsers de polsos de femtosegon: nanocirurgia i protonterapia

El làser en cirurgia

Efecte de el làser en els teixits
El bisturí làser
Tècniques làser en medicina: teràpia fotodinàmica, termoteràpia intersticial i litotrícia
El làser en oftalmologia

Seminari de cirurgia làser a càrrec d'un especialista clínic (Elena Sorlí).

Aplicacions actuals i en desenvolupament de la tecnologia làser en el camp de la salut

Tisores i pinces òptiques
Optogenética
El làser en dermatologia

Laboratori làser

Seguretat en l'ús dels làsers
Propietats de l'emissió làser
Mesura de la mida d'un glòbul vermell mitjançant difracció

Pressió en el diagnòstic i teràpia

Lleis físiques relatives a la pressió en la sang i en les cavitats aèries
Tonometria ocular
Tonometria gàstrica i cistometria
Oxigenoteràpia hiperbàrica

Seminari de medicina hiperbàrica a càrrec d'un especialista clínic (Manuel Salvador)

Radioteràpia

Radiacions ionitzants: efectes fisiològics, dosimetria
Tipus de radioteràpia: R. externa, braquiteràpia, R. Sistèmica
Radiocirurgia estereotàctica
Avenços recents: R. protònica, R. de captura de neutrons

Seminari de radiofísica a càrrec d'un especialista clínic (Agustín Santos) 

Termografia

Termografia digital d'infrarojos (IRT)
Diagnòstic precoç de càncer de mama i altres indicacions
Microcirculació arteriolar: estudi mitjançant IRT

Ones de xoc

Utilització a litotrícia
Tractament de tendinopaties
Ultrasò focalitzat d'alta intensitat: aplicacions

Electromiografia

Fonaments fisiològics
Detecció i tractament del senyal
Aplicacions clíniques de la electromiografia

Oximetria

Pulsioxímetros i cooxímetros
Elèctrode de Clark
 

Biosensors cutanis i nanomedicina

Materials i substrats emprats
Dispositius miniaturitzats (Lab-on-a-skin)
Monitorització en cardiologia, electrofisiologia, etc.
Avenços recents en nanomedicina