MD1720 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

PROGRAMA TEÒRIC

ANATOMIA PATOLÒGICA GENERAL

_Tema 1._ Introducció al mètode anatomopatològic. Tècniques.

_Tema 2._ Adaptació cel·lular. Lesió cel·lular. Necrosi. Proliferació cel·lular.

_Tema 3._ Manifestacions morfològiques de la inflamació: Inflamació aguda. Inflamació crònica. Reparació. 

_Tema 4._ Manifestacions morfològiques de les reaccions immunes patològiques: Reaccions d'hipersensibilitat. Immunodeficiències. Malalties autoimmunes.

_Tema 5._ Manifestacions morfològiques dels trastorns *hemodinámicos: Edema. Hemorràgia. Congestió i hiperèmia. Trombosi. Embòlia. Isquèmia. Infart. Xoc.

_Tema 6._ Manifestacions morfològiques dels trastorns metabòlics. Malalties de depòsit.

_Tema 7._ Manifestacions morfològiques de les malalties infeccioses: Malalties per bacteris i *micobacterias. Malalties per virus. Malalties per fongs, paràsits i protozous.

_Tema 8._ Malalties genètiques. Malalties *malformativas i anomalies congènites.

_Tema 9._ Neoplàsies: Generalitats, terminologia i classificació. Bases moleculars del càncer. *Carcinogénesis. Diagnòstic de benignitat i malignitat de les neoplàsies. Avaluació anatomopatològica de l'agressivitat tumoral. *Estadiaje dels tumors malignes. Progressió i disseminació de les neoplàsies malignes. *Biomarcadores.

ANATOMIA PATOLÒGICA ESPECIAL

_Tema 10._ Pulmó, cap i coll.

_Tema 11._ Tracte digestiu.

_Tema 12._ Fetge i pàncrees.

_Tema 13._ Renyó.

_Tema 14._ Vies urinàries i tracte genital masculí.

_Tema 15._ Tracte genital femení.

_Tema 16._ Mama.

_Tema 17._ *SNC.

_Tema 18._ Endocrí.

_Tema 19._ Pell, os i parts blanes.

_Tema 20._ *Hematolinfoide.

_Tema 21._ Càncer sindrómic.