MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de bioètica (ètica):

Tema1. Ètica i ètiques aplicades

Tema 2. Bioètica com a ètica aplicada

Tema 3. Els principis de la bioètica

Tema 4. Bioètica: dels principis a les normes

Tema 5. Bioètica de la raó cordial

Tema 6. Comitès de bioètica

Tema 7. L'argumentació moral: el mètode de l'ètica clínica

Tema 8. consentiment informat

Tema 9. Voluntats anticipades

Tema 10. Cartes de drets i deures dels / de les pacients

Tema 11. Ètica i professionalisme en medicina

Tema 12. Relacions clíniques i professionals

Tema 13. Salut 4.0: reptes ètics de la Intel·ligència Artificial

Tema 14. Ètica de la recerca biomèdica

Tema 15. Bioètica a el principi de la vida: millorament humà i gestació subrogada

Tema 16. Bioètica a la fi de la vida: l'empresa d'envellir i la mort digna

 

Seminaris de bioètica (ètica):

Seminari I. Ètica de la investigació biomèdica (ES)

Seminari II. L'argumentació moral: el mètode de l'ètica clínica (ES)

Seminari III. Consentiment informat (ES)

Seminari IV. Voluntats anticipades (ES)


Pràctiques de bioètica (medicina):

Practica I. L'objecció de consciència (PR)

Practica II. Privacitat, confidencialitat i secret professional (PR)

Practica III. Conflictes ètics en les diferents patologies i especialitats (PR)

Practica IV. Models de relacions clíniques i participació de l'pacient (PR)

Practica V. Bones pràctiques mèdiques (PR)