HU1545 - Literatura Espanyola Contemporània

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'alternarà la classe teòrica amb l´exercici d'anàlisi de textos.

Lectura d'obres literàries representatives de les etapes estudiades.

S'afavorirà els treballs d'incipient recerca.